Onderwijs in de regio

mboRijnland

Ons motto is: méér dan mbo. Studenten leren bij ons niet alleen een beroep. Ze ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun eigen weg in de samenleving te vinden. We bieden excellente leertrajecten en keuzevakken aan. Bovendien geven we naast middelbaar beroepsonderwijs ook cursus­sen en trainingen aan bedrijven en instellingen. Meer info >

Haagse Hogeschool

Of je nu bij ons studeert, bij ons in dienst bent of met ons samenwerkt. Wij maken je nieuwsgierig, zetten je aan het denken. We stimuleren onze studenten vragen te stellen en antwoorden te zoeken, bij alles wat ze doen. Met die Haagse Aanpak ontdekken en ontwikkelen we talent. Meer info >

Hogeschool Inholland Den Haag

Hogeschool Inholland Den Haag biedt de brede praktijkgerichte opleiding Social Work aan, zowel in de voltijd als in de (flexibele) deeltijdvariant. De opleiding is bedoeld voor studenten die zich graag inzetten voor een gezonde samenleving, waarin mensen centraal staan. Waarin iemand meer is dan een ziekte of een probleem. Is iemands welzijn in het geding, dan begeleid, ondersteun en activeer je hem of haar. Je maakt iemand sterker door zijn of haar kracht te benutten. Want zo leer je iemand zelfstandig verder te gaan.
Kijk op voor meer informatie over de opleiding op: www.inholland.nl/socialwork

ROC Mondriaan

ROC Mondriaan levert een actieve bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling in Den Haag en de regio. Wij bevorderen de maatschappelijke deelname van onze studenten met een breed, samenhangend onderwijsaanbod: beroepsopleidingen, volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en functiegerichte trainingen. Meer info >