Werkvelden

Alle branches binnen zorg en welzijn op een rij!

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Psychische problemen. Het is iets waar bijna een kwart van de Nederlandse bevolking mee kampt. Niet zo vreemd dus dat jaarlijks ongeveer een half miljoen mensen in contact komen met een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. In de GGZ werk je met kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen die psychische problemen hebben. Meer info >

Gehandicaptenzorg

Er zijn drie vormen van gehandicaptenzorg. Zo kun je zorgen voor mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of zintuigelijke beperking. In Nederland wonen ongeveer honderdduizend mensen met een verstandelijke beperking en ruim een miljoen mensen met een zintuiglijke of lichamelijke beperking. Meer info >

Jeugdzorg

Ieder kind heeft het recht om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is er hulp nodig voor het kind, de jongere of voor het hele gezin. In sommige gevallen wonen de kinderen of jongeren niet meer thuis maar binnen een instelling, omdat er problemen zijn in het gezin die de ontwikkeling van het kind of jongere ernstig verstoren. Meer info >

Kinderopvang

Je kan bijvoorbeeld werken bij geregistreerde kinderdagverblijven, gastouderbureaus of buitenschoolse opvang. Waar je ook kiest om te werken, het betekent in ieder geval dat je het leuk vindt om de hele dag met kinderen bezig te zijn en deze te verzorgen, te stimuleren en te begeleiden. Meer info >

Kraamzorg

Als kraamverzorgende ben je betrokken tijdens de laatste fase van de zwangerschap van een kraamvrouw en de eerste fase na de geboorte van het kind. Je maakt de moeder, partner, gezin en eventueel de familie wegwijs in wat er komt kijken bij het verzorgen en opvoeden van het kind. Meer info >

Revalidatiezorg

Zorg in een revalidatiecentrum kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheidssituatie bij mensen met verschillende soorten aandoeningen. Revalidatie richt zich op het voorkomen, terugbrengen en genezen van (te verwachten) gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. Meer info >

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

Vroeger was het vanzelfsprekend dat ouderen die hulp nodig hadden, in een verpleeg- of verzorgingshuis opgenomen werden. Tegenwoordig bieden zorgorganisaties zorg op maat aan. In de ouderenzorg kom je zodoende in werksituaties terecht waarin volop vernieuwingen plaatsvinden. Meer info >

Eerstelijnszorg

De eerstelijnszorg is vaak het eerste contactpunt voor een gezondheidsvraag of probleem, wat betekent dat iemand daar zonder verwijzing naar toe kan gaan. Een baan in de eerstelijnszorg betekent voornamelijk dat je zelfstandig wert, waarin je soms deel uitmaakt  van een team. Ook heb je regelmatig werkoverleg met collega zorgverlenders. Meer info >