Word lid van ZorgZijn Werkt!

Word lid van ZorgZijn Werkt

Het Zorg en Welzijn Plein is een initiatief van werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt. Leden van ZorgZijn Werkt kunnen onder meer onbeperkt hun vacatures plaatsen op de portal.

Over ZorgZijn Werkt
ZorgZijn Werkt is een werkgeversvereniging die zich inzet voor brancheoverstijgende arbeidsmarktvraagstukken in de regio’s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord. De werkgeversvereniging heeft ruim zestig leden. Het gezamenlijk doel: voldoende gekwalificeerd personeel voor nu en in de (nabije) toekomst realiseren. Zodat daarmee de continuïteit van zorg en welzijn kan worden gewaarborgd.

Regionaal netwerk
ZorgZijn Werkt staat voor kwalitatieve zorg voor iedereen in elke fase. Arbeidsmarktvraagstukken mogen geen reden zijn hier niet in te kunnen voorzien. ZorgZijn Werkt gaat voor een sterk regionaal netwerk gericht op kennisuitwisseling en samenwerking. Dat gebeurt samen met de aangesloten zorg- en welzijnswerkgevers, onderwijs, gemeenten en andere samenwerkingspartners en stakeholders. Landelijke trends worden vertaald naar regionale impact. Het netwerk wordt daaromheen georganiseerd. Zo kan er snel worden geschakeld om regionale uitdagingen op te pakken.

Meer informatie
Wil je meer weten wat ZorgZijn Werkt doet en wat de diensten en producten zijn? Kijk dan op www.zorgzijnwerkt.nl.