WerkUrenBerekenaar

Beloning is een belangrijk maar vaak ook lastig thema. Je brengt het onderwerp misschien niet snel ter sprake op de werkvloer. Toch is een eigen inkomen belangrijk voor jezelf en je familie, zeker in het geval van een scheiding of werkloosheid van je partner. Het is alleen niet altijd eenvoudig om uit te rekenen wat er onder de streep overblijft als je meer gaat werken of wat het kost als je minder gaat werken.

Stichting Het Potentieel Pakken heeft daarom, samen met het Nibud en WOMEN Inc., de WerkUrenBerekenaar ontwikkeld. Dat is een tool waarmee je makkelijk kunt uitrekenen wat het voor je portemonnee betekent als je meer of minder uren gaat werken. 

Voorbeeldberekeningen

Om alvast een idee te krijgen hoeveel verschil een paar uur extra werken kan betekenen, heeft het Nibud drie scenario’s doorgerekend. Deze scenario’s schetsen een realistisch beeld van zorgmedewerkers die meer uren gaan werken en laten zien wat het effect van die extra uren is op hun besteedbaar inkomen.

Aan de slag

Benieuwd geworden naar jouw eigen situatie? Bereken het op werkurenberekenaar.nl