Fokus Wonen

Organisatie details

Over deze organisatie

Fokus verleent assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals aan- en uitkleden, toiletgang en eenvoudige verpleegtechnische handelingen bij mensen met een fysieke beperking of handicap. De cliënt bepaalt wanneer, waarbij en hoe. Fokus wil bijdragen aan de praktische realisatie van woonconcepten voor mensen met een fysieke beperking, waardoor zij vrij, onafhankelijk en zelfstandig kunnen wonen en leven, als voorwaarde tot een volwaardige en ongehinderde maatschappelijke participatie, zoals voor ieder zónder functiebeperking.