Hyperbaar Geneeskundig Centrum Rijswijk

Organisatie details

Over deze organisatie

Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum Rijswijk (HGC) is een specialistische zorginstelling die zich specifiek richt op de behandeling van patiënten met weefselschade door bestraling, chronisch complexe wonden en geïnfecteerd botweefsel. Het HGC Rijswijk heeft de mogelijkheid om hyperbare zuurstoftherapie toe te passen. Het centrum werkt nauw samen met alle betrokken ketenzorgpartners en maakt alleen gebruik van toegewijde en aanvullend opgeleide medici en paramedici. Met die inzet bewerkstelligt HGC een aanzienlijk snellere genezing.