Jeugdbescherming west

Organisatie details

Over deze organisatie

Jeugdbescherming west is een gecertificeerde instelling in Zuid-Holland en Zeeland. 'Ieder kind blijvend veilig', dat is de opdracht. De organisatie doet dit voor kinderen in de meest complexe situaties. De aanpak richt zich op het creëren van een duurzaam veilige basis voor het kind. Door goed samen te werken met het kind, de ouders, hun netwerk en de betrokken hulpverleners, worden bestaande problematische gezinspatronen doorbroken. 

Jeugdbescherming west is onderdeel van de veiligheidsketen en werkt samen met de wijk- en jeugdteams. De organisatie deelt haar expertise actief, zodat er gezamenlijk op tijd zicht is op de veiligheid van kinderen en escalaties voorkomen kunnen worden. Daarnaast adviseert Jeugdbescherming west de gemeenten over passend zorgaanbod.