PlusZorg

Organisatie details

Over deze organisatie

PlusZorg biedt zorg en begeleiding thuis of in het verpleeg- of verzorgingshuis van 2 tot 24 uur aaneengesloten. PlusZorg is onderdeel van de Fundis holding waar o.a. ook Vierstroom deel van uitmaakt.

PlusZorg is gespecialiseerd in:

  • 24-uurs zorg
  • Palliatieve zorg
  • Zorg en begeleiding bij (beginnende) dementie
  • Zorg en begeleiding op maat, bijvoorbeeld bij een chronische aandoening, verstandelijke of lichamelijke beperking of ontslag na een ziekenhuisopname.

 
Op basis van unieke voorkeuren informeert PlusZorg de client over de verschillende mogelijkheden, waarna de client zelf de keuzes kan maken. PlusZorg biedt, naast zorgdiensten, ook andere diensten waarmee de client de regie op de eigen kwaliteit van leven kan behouden.