Xtra

Organisatie details

Over deze organisatie

Xtra vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties MOOI, Wijkz, Zebra en Boog. In Xtra zijn de ondersteunende diensten ondergebracht, in een gezamenlijk servicebureau. Vanuit Xtra worden de welzijnsprofessionals gefaciliteerd die werkzaam zijn binnen de werkmaatschappijen. Zij werken in de wijk en versterken daar de kwetsbare burger. Xtra zet zich in om de eigen kracht van mensen te versterken en om de vitaliteit in de samenleving te vergroten.