Zorgorganisatie EersteLijn (ZEL)

Organisatie details

Over deze organisatie

Zorgorganisatie Eerstelijn (ZEL)  is een non-profit advies- en ondersteuningsbureau voor de eerste lijn in de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN) en Delfland, Westland en Oostland (DWO). ZEL ondersteunt eerstelijns zorgverleners bij het bieden van geïntegreerde persoonsgerichte zorg. Zo helpen ZEL hen afspraken te maken over de samenwerking rond patiënten met elkaar én met ziekenhuizen, gemeenten en verpleeghuizen. In dit kader en op verzoek geeft ZEL nascholingen en ICT-ondersteuning.