Zorgpartners

Organisatie details

Over deze organisatie

Zorgpartners Midden-Holland heeft 13 centra in het Groene Hart van Nederland, met 3000 medewerkers. Voorop staat dat hun cliënten het leven kunnen leiden dat zij prettig vinden, zowel thuis als in hun centra. Zij ondersteunen hen bij het vinden van een passend dienstenpakket op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Eigenheid, aandacht en durf zijn onze kernwaarden.

Om de wensen van de klanten te kunnen realiseren, organiseren ze de zaken soms net wat anders, zodat de cliënten de regie over hun leven kunnen houden en Zorgpartners waar nodig, daarin ondersteunt.

De cliënten zijn divers. Zij huren een appartement of wonen zelfstandig thuis en vragen in de thuissituatie hulp- en ondersteuning. Veel cliënten wonen in de zorg- en verpleeghuiscentra, tijdelijk -in het geval van revalidatie- of voor langere tijd.