ROC Mondriaan Zorg, Onderwijs en Welzijn

Iedereen die wil leren is welkom bij ROC Mondriaan. Zij leiden jong en oud op tot de zelfbewuste vakmensen die Nederland zo hard nodig heeft. Dat doen ze met hart en ziel. Ze geloven dat iedereen waardevol is en bijdraagt aan de samenleving. Ze bieden hun studenten een veilige plek waar zij uitgroeien tot de beste versie van zichzelf. Ze zien en weten wat ze nodig hebben. Dat doen ze niet alleen. Dit doet ROC Mondriaan samen met het werkveld en partners in de regio. Ze nemen initiatief en vernieuwen het onderwijs. Zo sluit hun werk aan op ontwikkelingen in het vak en de maatschappij. Dat is hun kracht. Ze durven verder te kijken dan wat vandaag nodig is. Hun studenten bouwen aan de samenleving van morgen. Daar zijn ze trots op!

Zorg en Welzijn

Wil je iets doen met zorg en welzijn? Bij ROC Mondriaan Zorg, Onderwijs en Welzijn kun je kiezen uit opleidingen op verschillende niveaus (entree, niveau 2, niveau 3 of niveau 4). Er zijn locaties in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk. Jouw ontwikkeling, praktijkgericht leren en steeds weer vernieuwen staan bij alle opleidingen centraal. Zo leer jij de vaardigheden die je nodig hebt om na je opleiding een passende baan te vinden. Je kunt de opleidingen voltijd volgen als beroepsopleidende leerweg (bol) of in deeltijd naast het werk als beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Samenwerken

Mondriaan wil dat studenten zich kunnen ontwikkelen tot vakkundige beroepsbeoefenaars en verantwoordelijke burgers. Dat doen ze niet alleen. Bij Zorg, Onderwijs en Welzijn werken ze nauw samen met de beroepspraktijk, de overheid en talloze maatschappelijke organisaties en initiatieven. Een voorbeeld hiervan is het samenwerkingsverband Extra Strong

Verder leren?

Professionals als jij blijven leren. Daarom ben je altijd welkom om verder te leren, je leven lang. Kijk voor meer informatie op Menskracht, bedrijfsopleidingen en volwassenonderwijs.

Opleidingen ROC Mondriaan Zorg, Onderwijs en Welzijn

Opleidingbol of bbl?Waar?Niveau
Assistent dienstverlening bol en bblDelft - Den Haagentree
Dienstverlening helpende zorg en welzijn bol en bblDelft  - Den Haag -  Leiden - Westland2
Pedagogisch medewerker kinderopvang bol en bblDen Haag - Westland3
Gespecialiseerd pedagogisch medewerkerbolDen Haag4
Begeleider Maatschappelijke zorg bol en bblDen Haag - Leiden
Persoonlijk begeleider Maatschappelijke Zorgbol en bblLeiden - Westland4
Sociaal werker bolDen Haag4
Onderwijsassistent bol en bblDen Haag - Westland4
Verzorgende IGbol en bblDelft  - Leiden3
Apothekersassistent bol en bblDen Haag4
Doktersassistent bol en bblDen Haag4
Mbo-verpleegkundigebol en bblDen Haag  - Delft  - Leiden4
PraktijkopleiderbblDen Haag4
 

Open dagen en meer informatie

Kijk voor de actuele informatie en invulling van de open dagen op de website van ROC Mondriaan.