Casemanager sociale psychiatrie

Parnassia Groep

Gegevens

 • Parnassia Groep
 • Den Haag
 • Vast / tijdelijk
 • 25 - 32 uur
 • HBO
 • Sector: Geestelijke gezondheidszorg
 • Plaatsingsdatum: 16-09-2020
 • Sluitingsdatum: 06-10-2020

Over deze vacature

Functieomschrijving

Ook nu in coronatijd werven we door: Parnassia zoekt voor diverse GGZ teams in Den Haag casemanagers sociale psychiatrie.

Informatie
Geef jij patiënten graag een extra steuntje in de rug in de vorm van sociaal-maatschappelijke ondersteuning en advies?

Als casemanager sociale psychiatrie ben je werkzaam voor patiënten van de GGZ wijkteams, die veel belemmeringen ervaren in hun dagelijks functioneren en in het vinden van hun weg in het labyrint van de stedelijke voorzieningen. Deze patiënten hebben een extra steuntje in de rug nodig in de vorm van sociaal-maatschappelijke ondersteuning en advies. Vaak is er sprake van financiële problemen, die nooit geheel op zichzelf staan. De problematiek hangt samen met de psychiatrische en psychosociale problematiek, die het zelfstandig oplossen van deze (financiële) problemen belemmert.

Jij kent de juiste kanalen om de patiënt te ondersteunen bij financiële problemen. Daarnaast erken je het belang van sociale relaties en laat je de patiënt zo snel mogelijk zijn familie/bekenden bij zijn hulpvraag betrekken. Jouw begeleidingsaanbod sluit zoveel mogelijk aan bij het gewone leven en richt zich naast behandeling (van de aandoening) op wonen, dagbesteding, werken, leren, financiën, vrije tijdsbesteding en de sociale- en familierelaties. Persoonlijk en maatschappelijk herstel zijn hierbij de sleutelwoorden.

Jouw verantwoordelijkheden:
 • Bemiddelen en ondersteunen bij materiële-, financiële-, juridische- en sociale problemen van de patiënt naar derden
 • Ondersteunen van de patiënt in het vergroten van de eigen competenties op het gebied van maatschappelijk herstel
 • Leveren van een positieve bijdrage bij het vergroten van het sociale netwerk van de patiënt
 • Nauw samenwerken met andere instanties op wijkniveau
 • Schriftelijk rapporteren aan derden en de GGZ behandelaar
 • Correct registreren van de activiteiten
 • Contacten leggen in de wijk met verschillende zorg- en welzijnsaanbieders
 • Meedenken over de doorontwikkeling van het geïntegreerde wijkteam
De gemeente Den Haag investeert in de ontwikkeling van een geïntegreerde GGZ in de wijken van Den Haag. De medewerkers die hier aan meewerken, richten zich voornamelijk op het sociaal-maatschappelijke domein en de medewerkers vanuit de GGZ wijkteams richten zich meer op het medische domein. Het combineren van de verschillende kennis en expertise in één geïntegreerd wijkteam resulteert in een integraal aanbod van wijkgerichte GGZ op het gebied van sociaal-, maatschappelijk-, klinisch- en functioneel herstel.

De zorg en ondersteuning aan mensen met psychische aandoeningen worden in deze wijkgerichte GGZ vormgegeven in nauwe samenwerkingsverbanden tussen GGZ professionals, mensen met psychische aandoeningen zelf, hun sociale netwerken (waaronder familie) en netwerken van andere voorzieningen in de wijk (sociale wijkzorgteams, andere voorzieningen in het sociale domein, huisartsen, voorzieningen op het gebied van participatie). De overweging is dat een GGZ infrastructuur op wijkniveau persoonlijke contacten en natuurlijke netwerken mogelijk maakt.

Functie-eisen
Je hebt ervaring met werk- en of activeringstrajecten en je hebt kennis en ervaring in de GGZ en bent tevens bekend met het sociaal domein. Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de WMO en de wijze waarop de Gemeente Den Haag hier beleid op maakt.

Jouw opleidingsniveau en ervaring:
 • HBO niveau en ervaring met de GGZ doelgroep
 • Relevante werkervaring in het sociale domein
 • Kennis van algemene Wet- en Regelgeving rondom de GGZ, schuldhulpverlening en overige relevante regelgeving in het sociaal domein
 • Je kan zelfstandig werken binnen organisatorische kaders, protocollen en procedures
 • Je bent sterk in plannen en organiseren
 • Je kan zelfstandig problemen oplossen op operationeel niveau
Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
Het natrekken van referenties, integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het controleren van diploma's maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden onze collega's gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

Het betreft de functie Behandelaar 2 voor 28-36 uur per week. Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris bedraagt minimaal € 3037,- en maximaal € 4131,- (FWG 55) bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur.

Contactinformatie
Heb je nog vragen of wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Noek van Bakel, directeur bedrijfsvoering, via 06-20255028 of Anke Spuijbroek, psychiater, via 06-10525602.

Over Parnassia Groep
Parnassia is gevestigd in de regio's Haaglanden en Noord-Holland. Wij behandelen en begeleiden volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en ouderen met psychiatrische problemen of dementie.

Parnassia is onderdeel van Parnassia Groep, een werkgever in de geestelijke gezondheidszorg die streeft naar een inclusieve cultuur met gelijke kansen voor iedereen. We maken geen onderscheid op gebied van geslacht, geloof, sociale achtergrond, geaardheid of etniciteit. Wij vinden het belangrijk om van en mét elkaar te leren, dat iedereen zichzelf kan zijn en een ieder zich gewaardeerd voelt. Bij ons kun je bijdragen aan tal van specialisaties, wetenschappelijke onderzoeken en via onze eigen Parnassia Groep Academie gebruik maken van (geaccrediteerde) opleidingsmogelijkheden. Alleen in een werkomgeving waarin we openstaan voor verschillen, halen we het beste uit onszelf, kunnen we creatieve en innovatieve oplossingen bieden voor onze patiënten en succesvol zijn.