Klinisch psycholoog

Parnassia Groep

Gegevens

  • Parnassia Groep
  • Utrecht
  • Vast / tijdelijk
  • 25 - 32 uur
  • WO
  • Sector: Geestelijke gezondheidszorg
  • Plaatsingsdatum: 04-04-2017

Over deze vacature

PsyQ Utrecht is op zoek naar een klinisch psycholoog

Functieomschrijving

PsyQ Utrecht, onderdeel van Parnassia Groep, is op zoek naar een klinisch psycholoog. Wij zoeken op korte termijn, voor onze locatie in Utrecht, een klinisch psycholoog met oog voor zorginhoudelijke kwaliteit en dienstverlening. U hebt interesse in de ontwikkeling van de specialismes en kunt aansluiten bij onze ambitie om kwalitatief goede zorg op een flexibele manier vorm te geven. U bent in staat om samen te werken in een multidisciplinair team. In deze functie bent u verantwoordelijk voor; •Als regiebehandelaar, in samenwerking met andere collega’s, intakes uitvoeren •Opstellen van behandelplannen, het evalueren en zonodig bijstellen daarvan •Uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek, het interpreteren van de resultaten, schrijven van een onderzoeksrapport •Geven van diverse behandelingen: psychotherapie, cognitieve gedragstherapie e.d. (volgens de richtlijnen) •Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van nascholing voor professionals en het creëren van een goed en veilig opleidingsklimaat voor psychologen •Het leveren van een bijdrage aan de behandelinhoudelijke en procesmatige ontwikkeling van onze vestiging door deelname aan diverse overlegvormen •Verder ontwikkelen van het behandelaanbod in de vestiging •Werbegeleiding geven aan collegae •Desgevraagd geven van interne en externe consultatie en voorlichting, en scholing aan zorginstellingen en verwijzers •Desgevraagd bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek U bent werkzaam binnen 3 specialismes. Persoonlijkheidsstoornis, Depressie en ADHD maken hier onderdeel van uit. De sfeer in het team is prettig en er heerst een flexibele instelling. Dit laatste verwachten wij ook van u. Zo kan van u verlangd worden om ook één avond te werken (tot 20.00). Wij verwachten van u naast het leveren van kwalitatieve zorg, ook het behalen van productie- en resultaatafspraken. Ook het geven van behandelingen in groepsverband wordt van u gevraagd.

Wij vragen

•BIG-geregistreerd klinisch psycholoog
•Specifieke kennis over en ervaring met een of meer doelgroepen of de bereidheid hierover snel meer te leren
•De wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied worden door u gevolgd
•Er wordt gewerkt met een elektronisch patiëntendossier waarbij vanzelfsprekend zorgvuldigheidseisen t.a.v. registratie en documentatie horen
•-In acute situaties (crisisinterventie) kunt u handelend optreden
•Er is sprake van eigen behandelverantwoordelijkheid, waarbij toetsing door het managementteam plaatsvindt
•U kunt samenwerken en u beschikt over het vermogen tot conflicthantering
•Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Om die reden dien je tijdens de sollicitatie naast CV en motivatiebrief tevens vereist(e) diploma(’s) te uploaden.

Wij bieden

Parnassia Groep wil de beste zorg geven aan patiënten. Dit begint bij onze medewerkers door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, goede doorgroeimogelijkheden en interessante opleidingen via de Parnassia Academie. Parnassia Groep wil als vernieuwende ggz-instelling voorop lopen, zeker als het gaat om kwaliteit; zo investeren wij in E-Health en wetenschappelijk onderzoek. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-ggz.

Meer info

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Angelieke van Blankers, manager zorg, telefoonnummer 06-51913843 of met Robert den Ouden, manager bedrijfsvoering. Hij is bereikbaar op 06-27034081