POH-GGZ voor 16 uur per week - Nieuwkoop

Gegevens

Over deze vacature

Gezondheidscentrum "De Vijver" huisvest 3 huisartsenpraktijken, een apotheek, een fysiotherapiepraktijk en 2 diëtistes. De huisartsenpraktijken W.M. van Beusekom en H. Post hebben gezamenlijk twee POH's-GGZ in dienst, elk voor 16 uur / week. Door vertrek van 1 POH, komt er een POH-plek vacant.

Wij zoeken een enthousiaste en zelfstandige collega die zich kan meten aan het functieprofiel POH-GGZ van de beroepsgroep. Adequate scholing is vereist. De uren zijn in overleg in te vullen.

De twee huisartsenpraktijken W.M. van Beusekom en H. Post vormen een gezellig team met daarin onder meer 4 huisartsen, 2 huisartsen in opleiding, 2 POH-S, 1 POH-GGZ, en 9 assistentes (2 in opleiding). We geloven in korte lijnen, teamwork en (informele) samenwerking met de andere zorgverleners in het centrum en het dorp. U treedt in dienst bij de HOED (huisartsen onder één dak). Het salaris is conform CAO huisartsenzorg.

Beide huisartspraktijken zijn aangesloten bij WSV WelZoCompleet (wijksamenwerkingsverband). Dit is een WSV bestaande  uit 9 praktijken, apotheek en fysiotherapeuten die gezamenlijk zorg leveren volgens bepaalde zorgprogramma’s: 1 daarvan is Angst en Stemmings-stoornissen. Als POH-GGZ zul je sommige patiënten behandelen in samenwerking met andere disciplines. Via een speciaal Keten-informatie-systeem (KIS) communiceer je met de andere zorgverleners. E-health is een toepassing die gebruikt kan worden hierbij.    

Functieomschrijving

In samenwerking met de huisartsen draag je zorg voor ondersteuning, begeleiding,
behandeling en zo nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek.

Wat zijn jouw taken?

 • Probleemverheldering en uitvoeren screeningsdiagnostiek;
 • Opstellen en bespreken van behandelplan;
 • Geven van psycho-educatie;
 • Interventies gericht op verbetering functioneren van patiënten met psychische klachten;
 • Zorg gerelateerde en geïndiceerde preventie en terugvalpreventie.

Wij vragen

 • Een afgeronde opleiding tot POH-GGZ of bezig met de opleiding;
 • Belangstelling om deel uit te maken van een gezellig en hecht team;
 • Initiatiefrijk, zelfbewust, open voor ontvangen en geven van feedback, bereidheid tot zelf-reflectie, patiëntgericht en flexibele instelling;
 • Ervaring gebruik screeningsinstrumenten zoals 4DKL;
 • Goede inschatting van ernst van een stoornis;
 • Ervaring begeleiding van niet-DSM klachten zoals levensfase problematiek, somberheid, surmenage en arbeids-gerelateerde problematiek;
 • Ervaring met problematiek en of beleving van psychische vragen van niet westerse patiënten.
 • Affiniteit met e-health en het laagdrempelig toepassen
 • Actieve participatie binnen het WSV en meedenken over het zorgprogramma en hoe dit vorm te geven binnen de praktijken

Wij bieden

Wij bieden 16 uur = 2 dagen in leuke landelijke praktijk te Nieuwkoop. Je komt te werken in een jong enthousiast team samen met een andere POH-GGZ die er al werkt.

Meer info

Heeft u specifieke vragen? Wij verstrekken graag meer informatie. Gelieve daarvoor uw contactgegevens en vraag te mailen naar de huisartsenpraktijk via assvanbeusekom@gmail.com. Wij nemen dan graag contact met u op.

Uw sollicitatiebrief met CV mailt u aan de praktijk via assvanbeusekom@gmail.com t.a.v. Huisartsenpraktijken W.M. van Beusekom en H. Post. Per post is ook mogelijk, maar heeft niet de voorkeur. De sollicitatiebrief stuurt u naar:

Huisartsenpraktijken W.M. van Beusekom en H. Post
Vijverhof 23/24
2421 VZ Nieuwkoop

De startdatum waar wij op hopen is 1 april 2023. De vacature heeft geen sluitingstermijn, dus uw reactie is per ommegaande welkom.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.