Ambulant hulpverlener jeugdzorg

Als ambulant hulpverlener jeugdzorg bied je hulp aan jongeren tot 21 jaar en hun ouders. In veel gevallen is er sprake van problemen in het gezin. Spijbelen, onhandelbaar zijn en het afsluiten voor contacten met anderen zijn hiervan uitingsvormen. Je begeleidt en ondersteunt de jongeren en hun ouders of pleegouders bij diverse van dit soort problemen.
Depositphotos_6866971_s-2019
Depositphotos_211762140_L

Wat houdt het in?

Je voert intakegesprekken, doet onderzoek en stelt samen met de jongere een stappenplan op. Tijdens de begeleiding gebruik je hulpverleningsmethoden die op de hulpvraag van de jongere en eventueel op die van de ouders zijn afgestemd. De behandeling is gericht op de jongere of op de jongere én de ouders. Soms is je hulp van korte duur, vaak gaat het om langduriger hulp of om bemiddeling in crisissituaties. Over het algemeen voer je individuele gesprekken, bij cliënten thuis of op je werkplek. Daarnaast verzorg je informatie- en adviesspreekuren. Je hebt een coördinerende en organiserende rol in de hulpverlening, wat inhoudt dat je zonodig psychiatrisch of psychologisch onderzoek laat uitvoeren of andere hulpverlenende instanties inschakelt. 

Depositphotos_30967835_L

Wat heb je nodig?

  • goede mondelinge en contactuele vaardigheden
  • bemiddelende kwaliteiten
  • stressbestendigheid en doortastendheid

 

Welke opleiding volg je?

Om ambulant hulpverlener jeugdzorg te worden, kun je de hbo-opleiding Pedagogiek of Social Work volgen. 

Wil je horen hoe het er in de praktijk aan toe gaat? Lees dan de ervaringsverhalen op ontdekdezorg.nl.