Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. Bij onze hogeschool staan we voor kwaliteit en bieden we goed en inspirerend onderwijs. Centraal in onze aanpak staat het binden en boeien van studenten, om te zorgen dat studenten gaan leren en blijven leren. In onze opleidingen besteden we aandacht aan persoonsvorming, het stimuleren van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid en de ontwikkeling van interculturele en internationale en multiculturele competenties.

Opleiding tot Verpleegkundige (voltijd/deeltijd)

Als verpleegkundige met een hbo-opleiding ben jij de spil in de zorg aan patiënten. Je verleent zorg aan patiënten die met verschillende ziektebeelden tegelijk te maken kunnen hebben. Het ene moment overleg je met de arts over de noodzakelijke zorg. Het andere moment sta je aan het bed van de patiënt om een infuus in te brengen. Of je geeft bijvoorbeeld informatie over het ziektebeeld en overlegt met een patiënt en zijn of haar familie welke zorg nodig is. Kortom, je voert de regie over de verpleegkundige zorg. Om dat te realiseren heb je ook contact met andere zorgverleners zoals artsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en natuurlijk met de patiënt en zijn of haar netwerk. 

Deeltijdvariant Verpleegkundige
Het programma van de Opleiding tot Verpleegkundige deeltijd is opgebouwd uit praktijkgerichte modules die je kunt combineren met het werken bij een zorginstelling (minimaal 20 uur per week). Doordat je leren en werken combineert, kun je de kennis en ervaring vanuit de opleiding meteen toepassen in je werk. Tegelijkertijd gebruik je ervaringen in de praktijk ook op school.

Vaktherapie

Kind, jongere of volwassene: iedereen heeft een eigen aanpak nodig. Als vaktherapeut speel je daar op in. Vaktherapie is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij je kunst inzet als middel om de psychische, sociale en emotionele gezondheid van cliënten te verbeteren. Hierbij focus je minder op het praten over de problemen. In plaats daarvan ga je op een creatieve manier actief aan de slag met de cliënt. Kunst biedt een manier om emoties op een veilige manier te uiten en te experimenteren met nieuw gedrag. De cliënt krijgt zo de
kans om een ander perspectief te ontwikkelen en nieuwe oplossingen te vinden.

Open dagen en meer informatie

Twijfel je nog over je studiekeuze of heb je nog een vraag over een opleiding van Hogeschool Leiden? Stel al je vragen tijdens een van de (online) open dagen. Kijk voor actuele data en meer informatie op de website van Hogeschool Leiden.