ZorgZijn Werkt start regionale pilot ‘Samenwerking zorgorganisaties en freelancers’

Op 1 oktober 2019 is Werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt samen met Middin, Parnassia Groep, WZH, HWW en Florence gestart met een pilot om te kijken hoe zorgorganisaties en freelancers in de regio beter kunnen samenwerken en hoe de kwaliteit van zelfstandige zorgprofessionals beter inzichtelijk kan worden gemaakt. Het project zal bij succes verder uitgerold worden in de regio.
 
De kernleden van de pilot gaan hiervoor, met ondersteuning van het freelance platform JellowZorg, een regionaal netwerk van zelfstandige zorgprofessionals opbouwen; het regionet. Zorgorganisaties in de regio kunnen hierdoor eenvoudig en veilig de zelfstandige zorgprofessionals in de regio vinden, inhuren en waar mogelijk ook onderling delen. Hierdoor worden ook de vaak hoge bemiddelingsfees die nu door bureaus worden berekend bij de inzet van een ZZP-er binnen de zorg terug gebracht.
 
Zelfstandige zorgprofessionals kunnen zich gratis registreren via www.jellowzorg.nl. Als de zzp-er vervolgens ook een eigen digitaal dossier heeft aangemaakt via www.mijnkeurmerk.nl worden zij opgenomen in het Regionet van ZorgZijn Werkt.
 
Als je vragen of opmerkingen hebt over de registratie, dan kun je een mail sturen info@jellowzorg.nl. Voor vragen over de pilot kunnen leden van ZorgZijn Werkt mailen naar c.reinoud@zorgzijnwerkt.nl