ActiVite

Organisatie details

Over deze organisatie

ActiVite biedt integrale arrangementen aan diensten op het gebied van huishouden, begeleiding, zorg, verpleging, specialistische verpleging en intramurale zorg waarbij de cliënt zelf de regie heeft over zijn/haar leven.
 

ActiVite streeft er met haar dienstverlening naar dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en als dit niet lukt, zo thuis mogelijk in een van de woonservicecentra waarbij het behoud of vergroting van de kwaliteit van leven centraal staat. Arrangementen worden als maatwerkpakket ontwikkeld in nauwe interactie met de mensen om de cliënt heen (informele zorg) en waar mogelijk wordt vrijwillige zorg in het arrangement opgenomen.
 

ActiVite werkt nauw samen met partijen in de regio en zorgt ervoor dat het dienstverleningsproces zo efficiënt mogelijk verloopt. Hierbij staat de wens van de cliënt/burger centraal.