EerstelijnsZorg Zoetermeer

Organisatie details

Over deze organisatie

Elke dag zetten de Zoetermeerse eerstelijnszorgverleners zich met hart en ziel in voor de inwoners van Zoetermeer en Benthuizen. Samen werken ze aan de best mogelijke zorg voor de Zoetermeerders. EerstelijnsZorg Zoetermeer is de organisatie die huisartsen, apothekers en andere eerstelijnszorgverleners ondersteunt. Dat kan ondersteuning zijn op het gebied van samenwerking, onderling of met andere partijen zoals het ziekenhuis of de gemeente. Maar EerstelijnsZorg Zoetermeer ondersteunt ook op facilitair gebied waaronder automatisering en huisvesting.

Goede zorg en dienstverlening door enthousiaste zorgverleners en medewerkers. Dat is wat EerstelijnsZorg Zoetermeer met optimale ondersteuning wil bereiken. Daarnaast is het doel om de eerstelijnszorg in Zoetermeer te blijven vernieuwen en verbeteren. Dit alles met oog voor de kosten: kwaliteit en kosten moeten in balans zijn, zodat er geen onnodig dure zorg geleverd wordt.