Forensisch Centrum Teylingereind

Organisatie details

Over deze organisatie

Forensisch Centrum Teylingereind is één van de zes justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) in Nederland. Teylingereind biedt plaats aan jongens tussen de 12 en de 24 jaar. Zij zijn op last van de kinderrechter in een gesloten omgeving geplaatst en worden behandeld op één van de kort- of langverblijfgroepen. Als justitiële jeugdinrichting doen zij meer dan alleen de opgelegde straffen en maatregelen uitvoeren. Ze zorgen er ook voor dat een jongere zich positief ontwikkelt, inzicht krijgt in wat hij heeft gedaan en begrijpt hoe dat anderen geraakt heeft. Daarvoor wordt onderwijs, therapie of training gebruikt.
 
Meedoen, bescherming, groeien, aanmoediging, leren, keuzes maken en samenwerken. Deze rechten vormen de basis voor het werken met en begeleiden van de jongeren die in Teylingereind verblijven. En hoewel sommigen een lange weg te gaan hebben, is de organisatie ervan overtuigd dat ze die kunnen afleggen. Eerst met hulp, maar steeds meer zelfstandig. Want de dag komt dat ze terugkeren in de samenleving en dan moeten ze er klaar voor zijn.