KesslerPerspektief

Organisatie details

Over deze organisatie

Stichting Perspektief biedt hulp bij wonen, werken en vrijetijdsbesteding en opvang als dat nodig is, bijvoorbeeld bij huiselijk geweld. De organisatie is er voor iedereen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, vrouwen die mishandeld of bedreigd worden, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en mensen die geen dagactiviteiten hebben. De begeleiding vindt plaats in een veilige woon- of verblijfomgeving. Stichting Perspektief gaat uit van de eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen.