Leger des Heils

Organisatie details

Over deze organisatie

Het Leger des Heils biedt onderdak, zorg en begeleiding aan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of niet zelfstandig kunnen wonen. Met een dak boven het hoofd, veiligheid, goede voeding en kleding bieden het Leger Des Heils de basisvoorwaarden voor een volwaardig bestaan. Met intensieve zorg en begeleiding wordt toegewerkt naar zoveel mogelijk zelfstandigheid, begeleid dan wel zelfstandig wonen of terugkeer naar de gezinssituatie.