LUMC

Organisatie details

Over deze organisatie

De gezondheid van de wereldbevolking is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. LUMC gelooft dat deze uitdaging vraagt om een duidelijke visie en missie. Bij LUMC zitten onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg allemaal onder één dak. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat zij volgens de meest actuele stand van de wetenschap geholpen worden. Zo worden studenten voorbereid op een leven lang innoveren en leren. Laten onderzoekers zich inspireren en toetsen zij hun bevindingen direct in de praktijk. Krijgt zorgpersoneel de kans om te werken met de nieuwste apparatuur. LUMC streeft naar de hoogste kwaliteit op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en (internationaal) onderzoek. LUMC gelooft in genezen maar ook in voorkomen. Grensverleggend beter worden noemen ze dat.

Persoonlijk, verbindend en nieuwsgierig. 

Binnen het LUMC is elke collega waardevol en voegt hij waarde toe vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid met anderen. LUMC vindt het verbinden tussen het LUMC en hun omgeving belangrijk: tussen patiënt en zorgverlener, tussen docent en student, tussen onderzoeker en zorgverlener, tussen medewerker en organisatie, tussen hun kerntaken en kernwaarden. En ze doen dit vanuit nieuwsgierigheid: open voor de kansen en mogelijkheden die zich aandienen, zodat ze met elkaar grensverleggend beter worden.