Signtaal B.V.

Organisatie details

Over deze organisatie

Signtaal biedt zowel groeps- als ambulante begeleiding thuis en op locatie aan kinderen en jongeren met communicatieve problemen zoals doofheid, slechthorendheid of een taalontwikkelingsstoornis. Eventueel in combinatie met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, zoals ADHD of autisme. Signtaal biedt een kleinschalig klimaat waarin een nauwe samenwerking met ouders is gerealiseerd en zorg zoveel als mogelijk op maat wordt geboden. Signtaal streeft naar een goede keten van zorg met samenwerkingspartners, met name voor de specialistische doelgroep waarmee wordt gewerkt.