Zorggroep Katwijk

Organisatie details

Over deze organisatie

Zorggroep Katwijk is het samenwerkingsverband van huisartsen, apothekers, diëtisten en fysiotherapeuten uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Hoewel deze zorgverleners de persoonlijke zorg die ze nu al bieden in stand willen houden, is het voor de kwaliteit en klantgerichtheid vaak beter om op velerlei gebied in een zorggroep samen te werken. Hierbij streeft Zorggroep Katwijk er naar een betrouwbare partner te zijn voor derden, zoals patiëntenverenigingen, de gemeente, zorgverzekeraars en Welzijnskwartier.
 

Zorggroep Katwijk biedt binnen de grenzen van de gemeente Katwijk geïntegreerde eerstelijnszorg die zich richt op kwalitatieve en doelmatige zorg en houdt rekening met de behoefte, voorkeuren en leefomgeving van de zorgvrager.