Zorgu

Organisatie details

Over deze organisatie

Zorgu biedt passende en liefdevolle zorg aan mensen met lichamelijke klachten of een verstandelijke beperking. Dat doen zij door een goede match tussen de klant en de zorgprofessionals te realiseren. Zorgu vindt het belangrijk om mensen met een fysieke of verstandelijke beperking de juiste zorg te bieden. Door het geven van de juiste ondersteuning, wordt de zelfredzaamheid en maatschappelijke positie van de cliënt vergroot.