Waar kun je werken

Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Als je aan de slag gaat in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) dan ga je werken met ouderen. Zoals je waarschijnlijk weet blijven de meeste mensen tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Jij kunt hen daarbij ondersteunen en de zorg leveren die past bij hun wensen en behoeften. Wanneer iemand niet meer zelfstandig thuis kan wonen, verhuist diegene naar een verpleeghuis voor specialistische zorg. Dit gebeurt op het moment dat lichamelijke en/of geestelijke klachten te zwaar worden.

Beroepen waarin je kunt werken zijn onder meer: specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, (wijk)verpleegkundige, verzorgende en helpende.

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld hebt. Bekijk hier de video op YouTube Klik hier om je cookie instellingen aan te passen.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is er voor mensen met (ernstige) psychische problemen of psychiatrische stoornissen. Je kunt hierbij denken overspannenheid, trauma’s, angst- en stemmingsproblemen, persoonlijkheidsproblemen of verslaving. Wanneer je in de GGZ werkt, help je mensen de draad van hun leven weer op te pakken. Je helpt hen op weg naar een betere toekomst.

Beroepen waarin je kunt werken zijn onder meer: psycholoog, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en maatschappelijk werker.

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld hebt. Bekijk hier de video op YouTube Klik hier om je cookie instellingen aan te passen.

Gehandicaptenzorg

Binnen de gehandicaptenzorg richt je je op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking (of een combinatie). Elke beperking vraagt om een andere manier van ondersteuning en zorg. Jij helpt mensen om zoveel mogelijk een leven te leiden dat past bij wat ze willen. En bij wat ze nog zelf kunnen. Vanuit jouw rol ondersteun je zoveel mogelijk.

Beroepen waarin je kunt werken zijn onder meer: (ambulant) begeleider, gedragsdeskundige, ergo- of fysiotherapeut of als logopedist.

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld hebt. Bekijk hier de video op YouTube Klik hier om je cookie instellingen aan te passen.

Jeugdzorg

Binnen de jeugdzorg kun je in verschillende functies kinderen en jongeren helpen bij problemen. Zo help je hen uitgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassen. Je ondersteunt het kind, de jongere en soms het hele gezin. Als kinderen/jongeren niet meer thuis wonen, maar in een instelling, begeleid je op basis van het behandelplan in hun ontwikkeling en zelfstandigheid.

Beroepen waarin je kunt werken zijn onder meer: jeugdwerker, gezinshuisouder, ambulant hulpverlener en pedagogisch medewerker.

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld hebt. Bekijk hier de video op YouTube Klik hier om je cookie instellingen aan te passen.

Kinderopvang

Voel je meer voor de doelgroep kinderen? Dan is de kinderopvang wellicht een mooie plek om in te werken. Kinderopvang is een breed begrip. De opvang vindt onder meer plaats bij de peuteropvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, bij gastouders, bij kinder- en jongerenwerk, buurtwerk, jeugdzorg en het (basis)onderwijs. Waar je ook werkt, je zult de hele dag bezig zijn met de verzorging en begeleiding van kinderen.

Beroepen waarin je kunt werken zijn onder meer: pedagogisch medewerker of vestigingsmanager.

Kinderopvang (4)

Kraamzorg

Kraamzorg is de zorg die wordt verleend voor, tijdens en na de bevalling aan een kersverse moeder en haar gezin. Je assisteert de verloskundige tijdens een thuisbevalling en leert daarna de moeder en haar partner de baby te verzorgen. Je geeft onder meer advies en voorlichting over borstvoeding en goede hygiëne. Kraamzorg wordt ongeveer tot acht dagen na de bevalling gegeven. Daarna kan het gezin het - dankzij jou als kraamverzorgende - alleen af.

Beroepen waarin je kunt werken zijn onder meer: kraamverzorger.

Depositphotos_6452386_s-2019

Revalidatiezorg

Soms hebben mensen revalidatiezorg nodig om. Dit is zorg dat hen helpt te herstellen van bijvoorbeeld een ziekte of een ziekenhuisopname. Revalidatiezorg wordt daarnaast ingezet om te voorkomen dat mensen te maken krijgen met mogelijke lichamelijke problemen. Binnen de revalidatiezorg help je patiënten het leven weer op te pakken. Zoveel mogelijk als ze dat gewend waren en met acceptatie van een eventuele beperking. 

Beroepen waarin je kunt werken zijn onder meer: ergo- of fysiotherapeut, orthopedagoog, verpleegkundige, bewegingsagoog, prothese- en orthesemaker en revalidatiearts.

Depositphotos_37834567_s-2019

Eerstelijnszorg

Wanneer iemand zorg nodig heeft, dan komt diegene in de meeste gevallen in contact met de eerstelijnszorg. Denk aan de huisarts of de tandarts, waarvoor geen verwijzing nodig is. Met een baan in de eerstelijnszorg werk je voornamelijk zelfstandig. Wel maak je vaak onderdeel uit van een klein tot middelgroot team en heb je regelmatig werkoverleg met collegazorgverleners.

Beroepen waarin je kunt werken zijn onder meer: apotheker-, tandarts- of doktersassistent, huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut en diëtist.

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld hebt. Bekijk hier de video op YouTube Klik hier om je cookie instellingen aan te passen.

Ziekenhuizen

In het ziekenhuis krijg je vooral te maken met patiënten die tijdelijk en vaak specialistische zorg nodig hebben. Ze worden meestal doorwezen door een andere zorgverlener, onder wie de huisarts of ze worden met spoed binnengebracht. Werken in het ziekenhuis is dynamisch en de contacten met de patiënten zijn vaak van korte duur. Binnen een ziekenhuis wordt er dag en nacht zorg verleend. Je moet dus rekening houden met werktijden in de weekenden en avonduren.

Beroepen waarin je kunt werken zijn onder meer: specialist, anesthesiemedewerker, operatieassistent, verpleegkundige en medische secretaresse.

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld hebt. Bekijk hier de video op YouTube Klik hier om je cookie instellingen aan te passen.

Welzijn

Werken in de welzijnssector varieert van werken met kinderen en jongeren tot werken met vluchtelingen, drugsverslaafden of daklozen. Maatschappelijk werk richt zich op mensen met uiteenlopende problemen, zoals schuldhulpverlening. Kortom, in de welzijnssector vang je mensen op en help je hen zo goed mogelijk hun problemen op te lossen. Hiervoor zet je bijvoorbeeld activiteiten op in buurthuizen en jongerencentra, maar begeleid je mensen ook persoonlijk.

Beroepen waarin je kunt werken zijn onder meer: sociaal werker, maatschappelijk werker of bijvoorbeeld verslavingsarts.

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld hebt. Bekijk hier de video op YouTube Klik hier om je cookie instellingen aan te passen.

Zorg en Welzijnsorganisaties in de regio

Wil je weten welke Zorg- en Welzijnsorganisaties er in de regio Haaglanden, Rijn Gouwe en Nieuwe Waterweg Noord zitten. Kijk dan op de organisatiepagina van het Zorg en Welzijn Plein.